Fryshuset

Uppdrag
Att öka kännedomen kring Fryshusets nya satsning på hållbar utveckling i gymnasieskolorna.

Problemformulering
Hållbarhet är ett ord som är svårt att förstå. Som en abstrakt kategori vi har svårt att se, identifiera och känna. Konsekvenserna av samhällets brist på hållbarhet har också en serie negativa associationer som är jobbiga för det mänskliga psyket att erkänna/acceptera.

Insikt
Det är viktigt att placera hållbarhet i en kontext som känns nära vardagen samt betona de produktiva sidorna av hållbarhet, inte bara de skrämmande-destruktiva.

Lösning
Kommunicera att utbildning i hållbarhet skapar morgondagens jobb och kompetenser genom en kampanj som bygger på ungdomars framtida CV.

Mätbart mål
Väcka nyfikenhet och intresse/driva trafik till kampanjsida.

Övergripande mål
Väcka debatten att hållbarhet i skolundervisningen är en förutsättning för att ungdomar ska kunna möta framtidens kompetenskrav. Att hållbarhet är den handfasta utbildningssatsningen Sverige bör göra för att ligga i framkant inte bara när det gäller att nå de globala hållbarhetsmålen utan även när det kommer till innovationer och vara konkurrenskraftiga – ett perspektiv på hållbarhet som talar till olika sociala grupper och som näringslivet också har nytta av.


Concept and Design

Rodrigo Ferrada Stoehrel.

Client

Fryshuset.