Clear Channel Prototype

Insikt:
Som huvudstad har Stockholm viktiga klimatrelaterade utmaningar framför sig i termer av utsläpp av växthusgaser, energiförsörjning, föroreningar och avfall.

Lösning:
Presentera samhällsnyttig information som kopplar till miljöfrågor på ett sätt som bidrar till kritiskt tänkande och stimulerar förändring – och som har kapacitet att nå en bredare publik än de redan övertygade. I exemplet har jag valt att kasta ljus på hur vetenskapliga resultat – dvs. en ganska annars komplex (och därmed en potentiellt exkluderande) information – kan göras mer lättillgänglig genom att ramas in på ett annorlunda sätt och/eller genom att byta kontext.

Vad?
Ett gratis syntest som fylls med samhällsrelevant miljöinformation i samarbete med aktörer som Smarteyes, Synsam, Synoptik, Bågar & Glas, etc.

Hur?
Koppla skärmen till mobilen för touchscreen (swipe) via bluetooth, och kör igång.

Var?
Digitala skärmar runt Stockholm med förlängning till SoMe.
(Tagga någon du tror skulle ha nytta av det här testet; dela ditt resultat på FB, etc.)

1. Yo. Vill du göra ett syntest med bluetooth?
2. Hur klimatet i Stockholm utvecklas beror på vår användning av fossila bränslen.
3. I Stockholm kommer temperaturen att öka med 3-5 grader år 2100.
4. Årsnederbörden bedöms öka med 20-30 procent.
5. Under sommaren kommer det bli torrare & mindre vatten.
6. Så blir det om vi fortsätter som idag.
7. Det bästa är att det går att förändra!
8. Resultat syntest/Call To Action: XYZ.


Concept and Design

Rodrigo Ferrada Stoehrel.